Lujuuslajittelu ja CE-merkintä

Lujuuslajittelu

Lujuuslajiteltu puutavara on lujuuslajittelukurssin käyneen henkilön lajittelemaa, puun lujuusominaisuuksien mukaan. Lujuuslajiteltua puutavaraa käytetään pääsääntöisesti kantavissa rakenteissa. Jokaisella lajittelijalla on oma tunnus, mikä takaa lajittelun laadun ja jäljitettävyyden. Rakennusviranomaiset vaativat rakennusten kantaviin rakenteisiin lujuuslajiteltua puutavaraa. Tämä koskee rakennuksia, joiden rakennussuunnitelmassa on niin määrätty.

CE-merkintä

CE-merkintä on pakollista silloin, kun kantaviinrakenteisiin tarkoitettu sahatavara tai edelleen jalostetut ja tuotetut ulkoverhouslaudat tai -paneelit, sisäverhouslaudat sekä lattialaudat saatetaan markkinoille eli tapahtuu ns. transaktio. Silloin on tuotteet merkittävä rakennustuoteasetuksen mukaisesti CE-merkinnällä.

Rahtisahauksella tuotettu rakennussahatavara ei tarvitse CE-merkkiä.

Tämä tarkoittaa sitä, että rakennuttajan omasta puusta valmistettu ja omaan käyttöön, oman pientalon tai vastaavan rakentamiseen käytettyä sahatavaraa ei tarvitse CE-merkitä. Rakennuttaja, joka käyttää omaa puuta voi sahauttaa niistä rakennustuotteet, joko omalla tontilla tai missä tahansa sijaitsevalla sahalla.

Tämä linjaus piensahauksen osalta on hyväksytty EU:ssa ja Suomen ympäristöministeriössä.